Switch to desktop

Новий закон України «Про розвідку» – нагальна вимога часу

Верховна Рада на своєму засіданні у четвер, 17 вересня, у повторному другому читанні прийняла законопроект №2412-д «Про розвідку».


Законопроект визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус та соціальні гарантії працівників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою. Законопроєкт розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.
Крім того, прийняття закону є виконання одного із завдань Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО і відповідає іншим концептуальним документам розвитку сектору безпеки і оборони, узгоджується з оновленим Законом України «Про національну безпеку України», гармонізований зі стандартами НАТО.
Відповідно до документу, розвідка - це організаційно-функціональне поєднання визначених цим законом розвідувальних органів і діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими суб'єктами розвідувальної спільноти з метою забезпечення національної безпеки і оборони України.
Згідно з його положеннями, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.
Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.
Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.
Прийняття Закону України «Про розвідку» є важливим кроком із розвитку спроможностей для ефективної протидії гібридній агресії проти України та багатовимірним зовнішнім загрозам національній безпеці України.