ПРО ЦЕНТР ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ

“ЦЕНТР ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ” (далі – Центр) був заснований на початку 2009 року, як незалежна неурядова громадська організація.

Центр має на меті аналітичну підтримку завдань, які стоять перед сектором безпеки та оборони. За роки свого існування Центр ніколи не приймав участі у діяльності жодних політичних партій, виборах та підтримці тих чи інших політичних амбіцій.

Незалежність від політичної кон'юнктури – принцип Центру.

Ми не афішуємо нашу діяльність, ми просто робимо те, що у нас виходить найкраще.
Центром проводяться дослідження, конференції, семінари та громадські слухання з питань національної безпеки України у воєнній та воєнно-політичних сферах, стратегічного та оборонного планування, євроатлантичної інтеграції України, реалізуються проекти і програми, які спрямовані на розвязання проблемних питань та сприяють реформуванню і розвитку Воєнної організації держави, розробляються методики, які забезпечують підвищення ефективності діяльності суб'єктів забезпечення національної безпеки і оборони.
Для виконання завдань Центром налагоджено взаємодію і взаємовигідне співробітництво у сфері безпеки і оборони з органами державної влади та управління, громадськими та міжнародними організаціями.

Image

Основною метою діяльності Центру є сприяння консолідації зусиль громадськості для вирішення проблемних питань національної безпеки України у воєнній та воєнно-політичних сферах та визначення найбільш раціональних шляхів їх вирішення, сприяння реформуванню і розвитку сектору безпеки та оборони, налагодження взаємодії і взаємовигідного співробітництва у сфері безпеки і оборони.

Пріоритетними завданнями Центру є:

проведення аналізу та досліджень з актуальних проблем національної безпеки у воєнній та воєнно-політичних сферах, реформування і розвитку воєнної організації держави, євроатлантичної інтеграції України та визначення найбільш раціональних шляхів їх вирішення;
реалізація проектів та програм, які спрямовані на розвязання проблемних питань та сприяють реформуванню і розвитку Воєнної організації держави;
обґрунтування перспектив та визначення найбільш раціональних шляхів розвитку Збройних Сил України та інших силових структур держави;
розробка методик, які забезпечують підвищення ефективності діяльності суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони;
проведення конференцій, семінарів, громадських слухань та дискусій для забезпечення публічності та підвищення рівня обізнаності громадян з питань безпеки та оборони країни;
розвиток співробітництва з громадськими організаціями за напрямом діяльності Центру в Україні та налагоджування співпраці з міжнародними організаціями за напрямом діяльності Центру;
видання та розповсюдження методичної, довідково-інформаційної, інформаційно-аналітичної літератури, аудіовізуальної продукції з питань, що стосуються проблем безпеки і оборони держави.

Продукти та проекти Центру:

Друковані видання:

журнал «Оборонний вісник» (видається щомісячно з 2010 року, розповсюджується за передплатою (індекс 49893);

журнал «DEFENSE TRENDS/ОБОРОННІ ТЕНДЕНЦІЇ» (видається з лютого 2022 року раз на квартал).

Інформаційні медіаресурси Центру:

Проект "DEFENSE TRENDS/ОБОРОННІ ТЕНДЕНЦІЇ" (направлений на інформування щодо розвитку новітніх світових оборонних технологій та тенденцій)